Takrenovering – Tipsen du behöver

Takläggare som utfört takläggning i Stockholm

Att tänka på när du ska byta takpannor

Beroende på vad du ska byta. Ska du behålla samma typ av tak eller ska du förnya till annat takmaterial? Ska du låta takläggaren bestämma vad och hur arbetet ska utföras? Fördelen med takläggaren är att han inte är ekonomiskt beroende av omfattningen av arbetet. Takläggarens förslag lämnas sedan till dig som innefattar pris på takarbetet. Ta gärna in flertal offerter som vi nämnt i tidigare inlägg.

Vilka takmaterial ska man använda?

Man bör använda de material som ursprungligen användes. Förutom det styr ofta ekonomin. Något som är billigt i inköp men håller kort tid, eller något som är dyrt i inköp men håller desto längre? Husets geografiska läge kan göra att ett bandtäckt plåttak är enda alternativet längs kusterna och i skärgården. Takets lutning begränsar också vilket täckningsmaterial du väljer.

Under takarbetets gång: vad måste jag ta hänsyn till?

Det kan visa sig att vissa plåtgarneringar inte kan sparas utan måste bytas ut när det gamla takpannetaket rivs. Det kan vara bra att även riva den gamla underlagspappen i stället för att lägga ny direkt på den gamla. När underlagstaket – råsponten – är frilagd kan du lätt upptäcka om träet är fuktskadat någonstans och byta det.

När vet man att man måste byta ut hela taket?

Har det redan börjat läcka in har tidpunkten redan passerat. Taket behöver bytas precis innan det regnar in. När det är beror på just ditt taks förutsättningar.

Ställ dig de här frågorna:

1. Hur mycket tid vill jag lägga på lagningar per år?

2. Vad kostar underhållet den återstående beräknade livslängden i jämförelse med att byta hela taket?

3. Kommer jag orka göra ett takbyte i framtiden? Själva eller med hantverkare kan er hälsa vara en anledning till att byta taket tidigare.

Går det att göra småfix i stället för att byta ut allt?

Ett takpannetak fungerar så länge alla pannor är hela och ligger på rätt plats. Gamla ler- och betongpannor kan med tiden få beväxning med alger och mossa. Påväxten håller fukt i pannan som kan göra att den får frostskador. Det kan även bli så att fukten går vidare ner till träläkten som bär upp pannorna. Titta under de pannor som har mest mossa, om läkten under har ruttnat. Korta bitar går att laga utan att hela taket behöver bytas. Enstaka pannor som gått sönder ska också bytas.

Hur ofta ska man byta?

Takets väderskydd har olika livslängd

• Papptak 15-20 år

• Takpannor 30 år

• Bandtäckt plåt 40 år

Vilket typ av tak är bäst?

Plåttak är det tak som kan förväntas ha minst underhållskostnader och största livslängd. Gröna tak –med växter – på papptak kan också ha lång livslängd. Växtskiktet skyddar pappen och gör att den inte bryts ner av solens uv-strålar.

Behöver man ha en luftspalt?

När det gäller takpannetak är en förändring på gång. Den självklara luftspalten under taket kan i dag undvikas. Det har visat sig att välisolerade vindar får fukt- och mögelproblem. Risken kan minska om underlagspappen ersätts med ett tunt lager värmeisolering och en diffusionsöppen underlagsduk. Tak med plåt eller papp som täckning kan med fördel också kompletteras med isolering mellan täckningen och inbrädning/råsponten. Isoleringen minskar effekten av kallutstrålning nattetid som kyler underlagstaket så mycket att luften på vinden kan kondensera, precis som den gör på en ölburk som tagits fram ur kylen.