Lägga nytt tak

Att lägga tak

Vissa renoveringar är mer omfattande än andra, några är smidiga att utföra själv medan andra kräver specialiserade hantverkare. Även om mycket går att utföra själv så är det ändå klokt att anlita hjälp för att det skall bli korrekt utfört.

Omläggning av taket är ett exempel på en åtgärd där det är klokt att ta in hantverkare som Trygg Fast som är en riktigt kunnig takläggare. Vid en takrenovering är det viktigt att allt utförs korrekt då det annars kan leda till stora skador på huset om något skulle gå fel. Och med Trygg Fastighetsrenovering kan det inte bli annat än rätt från grunden med 30 års erfarenhet som takläggare.

Taket skyddar hela huset och när taket skall läggas så är en skyddande papp på taket otroligt viktigt. En skyddande papp lägges under taket och skall skydda mot nederbörd så som regn och snö.

Takrenovering

Ett tak håller generellt sätt under många år, men trots detta så är det av stor vikt att kontrollera att taket är helt med jämna mellanrum. Finns det ett hål i taket någonstans som medför att väta kan tränga igenom så kommer huset ta skada. Vatten och fukt kan tränga in i plankor som finns i stommen i taket, skulle detta upptäckas sent så kan det ha lett till röta i plankorna som i sin tur leder till att takrenoveringen blir omfattande då alla plankor behöver bytas ut.

Om planken har skyddats och om allt ser bra ut i stommen så är en takrenovering något som går smidigt. Först skall det gamla taket bytas ut och så även det papp som skyddar. Att tänka på när taket skall bytas är att det skall vara torrt ute, vid regn skall taket ej bytas då vatten ej får riskera att komma på insidan av taket. Det skall även väljas ett tak som är lämpligt för huset, så att det kan skydda så säkert som möjligt under många år framöver.

ROT-avdrag

Att anlita en hantverkare och renovering till det kan vara kostsamt. Idag finns det dock ett bidrag för detta vilket gör att fler har råd att anlita en hantverkare. ROT-avdrag heter ett avdrag som får nyttjas av företagen som erbjuder tjänster inom hantverk. Företaget kommer då att göra ett avdrag för sin arbetskostnad till kunden. Materialet kommer därmed kosta detsamma men en reducering för beställning av hantverkstjänsten kommer att ske. Boende i hus medför mer renoveringar än i jämförelse med boende i lägenhet. I en lägenhet är det invändiga renoveringar som behöver ske emellanåt och i ett hus finns behovet både invändigt och utvändigt. Utvändigt finns nödvändigheter så som fasadmålning och takläggning.